Estrus Steel OÜ hindab ostja privaatsust seega on Sinu informatioon alati kindlalt kaitstud

Igasugune isikuandmetega seotud informatsioon on kaitstud kolmandate isikute eest, andes Sulle meelerahu ja meeldiva koostöö Estrus Steel OÜ’ga.

Isikuandmete kaitse eeskirjad

  • Me ei kasuta kunagi Sinu isiklikku informatsiooni kurjasti ära.
  • Sinu kontaktandmeid ega personaalset informatsiooni ei jagata kunagi kolmandatele isikutele kui just seda ei näe ette seadus.
  • Sinu kontaktandmed antakse edasi kolmandatele isikutele, kui oled selleks nõusoleku andnud.
  • Sulle ei saadeta kunagi e-maile, mille saamiseks sa pole ennast registreerinud, väljaarvatud e-mailid antud tehingu kohta.
  • Kui soovid saad ennast kiirelt e-mailide nimekirjast eemaldada
  • Isikuandmete kaitse eeskirjad detailselt

Estrus Steel OÜ avaldus isikuandmete kaitse eeskirjade kohta

Meie klientide isikuandmete kaitsmine on meie firma jaoks väga tähtis. Kõik veebitegevused Estrus Steel OÜ veebilehel on kooskõlas Euroopa seadustega (EL Direktiivid 95/46/EC, 2002/58/EC ja lepingukonventsioonid ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189), rahvusvaheliste Kesk- ja Ida-Euroopa ning üldiste seadustega, mis kaitsevad isikuandmete puutumist. Kogu isikuandmete teabe saab Estrus Steel OÜ kui Te külastate meie veebilehte.

Isikuandmete kogumine ja käsitlemine

Personaalteave on informatsioon, mis annab Teile identideedi, Teie nimi, perekonnanimi, e-mail või postiaadress. Estrus Steel OÜ ei kogu Teie kohta teavet kui Te selleks luba pole andnud.

Isikuandmete kasutamine ja levitamine

Estrus Steel OÜ kasutab Sinu isikuandmeid ainult veebilehekülje haldamise põhjustel, veebilehele registreerimisel andmaks ligipääsu teatud informatsioonile või üldiselt Sinuga suhtlemiseks. Estrus Steel OÜ ei avalda Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele või mõne teise turu jaoks, väljaarvatud kui oled lubanud teavet edastada. Estrus Steel OÜ töötajad on välja koolitatud järgima konfidentsiaalsuse kokkulepet.

Valikuvabadus

Kogu informatsioon, mida enda kohta Estrus Steel OÜle oled jaganud, on kontrollitud. Kui oled otsustanud, et ei edasta oma andmeid Estrus Steel OÜ poolt kolmandatele osapooltele, siis ei pruugi Sul osadele veebilehtedele ligipääsu olla.

Automaatne informatsiooni talletamine (mitte isikuandmed)

Millal iganes Sa sisened Estrus Steel OÜ kodulehele, talletatakse koheselt jäljed seal viibimisest ja logidest (brauseri kasutajad, külastuste kord, keskmine külastatavuse aeg, külastatud lehed). Seda informatsiooni kasutatakse meie kodulehe ligitõmbavuse analüüsimiseks, et parandada selle sisu ja usaldatavust. Sinu poolt jäetud teave ei kuulu edasisele arutlusele ega kolmandatele osapooltele edasijagamiseks.

Küpsised ehk Cookied

Küpsised ehk cookied on väikesed silmapaistmatud dokumendid, mis salvestatakse ajutiselt Sinu arvuti kõvakettale ja lubavad meie veebilehel Sinu arvutit järgmise külastuse ajal ära tunda. Estrus Steel OÜ kasutab cookiesid ainult informatsiooni kogumiseks, mis puudutab meie veebilehte.

Turvalisus

Estrus Steel OÜ on töötanud kõvasti, et kindlustada isikuandmetele turvalisus. Andmed on kaitstud kadumise, hävitamise, võltsimise, manipulatsiooni ja loata juurdepääsu või volitamata avalikustamise eest.

Õigus saada teavet

Kui Sul esineb mingeid küsimusi, mis puudutavad privaatsuse hoidmist või Sinu andmete kasutamist, võta julgelt ühendust meie esindajatega.

Kontakt:

E-mail: info@bisonest.ee